Kulturna dediščina

Na področju občine je prisotna tako naravna kot kulturna dediščina, ki je ustrezno zavarovana.

Naravno dediščino predstavljata ohranjeni naravni dobrini gozd in vodotoki. Pomemben spomenik narave so tudi rastišča močvirskega tulipana na zemljiščih ob Pesnici med regulirano strugo Pesnice in severnim obrobnim jarkom. Večina kulturno-zgodovinskih objektov je povezanih s sakralno arhitekturo in umetnostjo. Tako lahko med najpomembnejše kulturno-zgodovinske objekte v občini štejemo cerkev Sv. Urbana. V občini je veliko kužnih znamenj in kapelic ter gomilnih grobišč. Najdemo pa lahko tudi nekaj ohranjenih spomenikov ljudskega stavbarstva, ki bi jih bilo treba ustrezno (pre)urediti.

Elsbaherjev štok

stoji na slemenu Placarskega vrha. Visokopritlična, podkletena stavba pravokotnega tlorisa, krita s strmo, dvokapno, čopasto opečno streho ima členjeno fasado. Fasado členijo okenske obrobe, profiliran podstrešni venec in poudarjene vogalne obrobe. Vhod v poslopje vodi preko stopnišča in verande. Nekoč bogato oblikovana veranda je bila zastekljena z barvnimi stekli. Zidanica ima tipično razporeditev vinogradniške stavbe: veliko obokano vinsko klet, stanovanjski del ter večji prostor, kjer je nekoč stala lesena preša.Stavba je primer bogate gosposke zidanice iz 19. stoletja. Njena vrednost je v ohranjeni zunanjščini in originalni notranjščini s kvalitetnim stavbnim pohištvom in posameznimi ohranjenimi detajli. Odlikuje jo tudi dominantni položaj na slemenu. Stavba ni naseljena.

Hiša Destrnik 11

Zidana, visokopritlična, v celoti podkletena stanovanjska hiša s staro gostilniško tradicijo stoji ob cesti v središču vasi. Sedemosna stavba stoji z dolgo fasado vzdolž ceste poleg večjega gospodarskega poslopja. Hišo pokriva strma čopasta opečna dvokapnica. Gladko fasado členi profiliran podstrešni zidec in gladke okenske obrobe. Vhod v hišo je v srednji osi s cestne strani po dvoramnem stopnišču. Portal je oblikovan pravokotno. Vhoda v klet in trgovino sta prav tako s cestne strani skozi segmentno zaključena lesena portala. Hiša je podkletena z obokanimi kletmi. Obokanimi so tudi prostori nekdanje trgovine ter kuhinja. Hiša je tekom let doživela nekaj adaptacij (prizidek na vzhodni fasadi, obnovo fasade, menjavo oken, menjavo glavnih vhodnih vrat) vendar so vsi posegi takšnega karakterja, da je možno z ustrezno sanacijo in obnovo hiši vrniti stari karakter. Hiša, stara gostilna in trgovina je arhitektura nekoč večjega posestva, ki izvira iz druge polovice 19. stoletja.

Spominska plošča Leopoldu Volkmeru in spominska tabla na rojstni hiši dr. Jožeta Potrča

Nova plošča na župnišču z napisom: »Tu pri Svetem Urbanu je služil Bogu in ljudem Leopold Volkmer (1741-1816). Narodni buditelj, pesnik, skladatelj in vzgojitelj. Plošča je bila postavljena 17. novembra 1996 v času simpozija o Volkmerju, ki je potekal na Destrniku.

Spominska tabla stoji na parceli Vintarovci 48. Narejena je iz marmorja in je bila postavljena leta 1965 v spomin na rojstni datum in hišo dr. Jožeta Potrča, zdravnika in komunista.

Viničarija

Ob krajevni cesti, ki vodi iz centra Destrnika do pokopališča, stoji v naselju Destrnik okrog 300 let stara domačija, ki jo domačini imenujejo »Toplečkina hiša«. Meri 9,10 × 4,30 m, sleme hiše leži v smeri S–J. Klet je grajena iz opeke, zgornji del pa je lesen, cimpran. Lesena bruna so ometana z blatom, pomešanim z narezano slamo. Podstrešni del je lesen, obit z deskami, v katerih so okrasne luknjice, ki hkrati služijo tudi prezračevanju. Tudi trami so izrezljani. Streha je bila najprej slamnata, danes je prekrita z opeko. Do vhoda, ki je na vzhodni strani, se pride po kamnitih stopnicah in preko lesenega »ganka«. Hiša je v celoti prenovljena in opremljena. Razen razstavljene opreme in predmetov si v viničariji lahko ogledate tudi film o življenju in delu viničarja in njegove družine. Multivizija se lahko predvaja v treh prostorih: v obeh sobah in v kleti. Obokana klet je opremljena in služi kot razstavni prostor. V njej je možna tudi pokušina vin domačih vinogradnikov.

Potomka stare trte

Mesto Maribor vsako leto v znamenje prijateljstva in sodelovanja podari cepič več kot 400 let stare trte drugemu mestu ali občini. Leta 2010 je te časti bila deležna tudi Občina Destrnik. Potomka mariborske stare trte je bila posajena tik ob Viničariji.

Od leta 2019 se Občina Destrnik lahko pohvali s prvim občinskim butičnim vinogradom, ki stoji za občinsko stavbo in kjer raste 70 potomk najstarejše trte iz mariborskega Lenta. Vino potomke stare trte – modre kavčine bodo v prihodnosti lahko ponujali kot protokolarno vino.

POIŠČITE NAS

Razvojno informacijski center Destrnik

TIC Destrnik

Janežovski Vrh 42

2253 Destrnik

KONTAKTIRAJTE NAS

Telefon: 064 257 928

E-pošta: info@tic-destrnik.si


DELOVNI ČAS

Ponedeljek, Torek, Četrtek, Petek:
8:00 – 16:00

Sreda:
8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00

Sobota, nedelja in prazniki: zaprto