KAPELE

Za več informacij kliknite na želeno znamenitost.

BELEČEVA OZ. VAŠKA KAPELA
BENKOVA KAPELA
BEZJAKOVA KAPELA
BRUMNOVA KAPELA
ČUŠEVA KAPELA
GAJSERJEVA KAPELA
HAMERŠAKOVA KAPELA
HAMERŠAKOVA KAPELA
HAUPTMANOVA KAPELA
KOGLARJEVA KAPELA
LEŠNIKOVA KAPELA
PIHLERJEVA KAPELA 
PUKŠIČEVA KAPELA
SEVEROVA ALI SEVERJEVA KAPELA

KRIŽI

Za več informacij kliknite na želeno znamenitost.

ANŽELOV KRIŽ
FUKSOV KRIŽ
HORVATOV (DO 1971 BOHLOV) KRIŽ
GMAJSKI KRIŽ 
KRIŽ JANEZA HORVATA
STARI KRIŽ
VAŠKI KRIŽ -DOLIČ
ZAGORŠKOV KRIŽ
KRIŽ PRED CERKVIJO